Hatsu Basho 2023 detailed results per player

bariihachibenson ()

RikishiMltpl.D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15PrizesTotal
Shodai x10
180
Wakatakakage x9
243
Takayasu x8
24
Hiradoumi x7
168
Takanosho x6
108
Onosho x5
150
   60 36 72 78 39 93 33 48 93 66 63 72 45 48 27 0 873