Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Nagoya Basho 2017

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Nagoya Basho 2017

Post basho

Odd Sumo

Nagoya Basho 2017

Post basho

SalaryCap Sumo

Nagoya Basho 2017

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho HY Pandaazuma
Jun-Yusho NJ2 Profomisakari
Shukun-Sho NJ2 Profomisakari
Kanto-Sho NJ2 Profomisakari
Gino-Sho NJ2 Profomisakari

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho NM5 Flohru
Jun-Yusho NS Choshu-yuki
Jun-Yusho NM8 Gernobono
Jun-Yusho HJ8 Konizan
Shukun-Sho HM7 Kuroimori
Kanto-Sho NM8 Gernobono
Gino-Sho NM5 Flohru

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho NO Gurowake
Jun-Yusho NJ7 Senkoho
Big Play NJ1 Sebunshu
Big Win HJ11 Pandaazuma
Big Calm NJ8 Chishafuwaku

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho HK3 Ganzohnesushi
Jun-Yusho NO Gurowake