Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Aki Basho 2017

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Aki Basho 2017

Post basho

Odd Sumo

Aki Basho 2017

Post basho

SalaryCap Sumo

Aki Basho 2017

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho HO Gurowake
Jun-Yusho HY Pandaazuma
Shukun-Sho HM12 Tenshinhan
Kanto-Sho HM6 Derosa
Gino-Sho HM3 Senkoho

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho NM10 Sebunshu
Jun-Yusho HK2 Konosato
Jun-Yusho NM3 Susanoo
Jun-Yusho NJ8 Kumojin
Shukun-Sho HJ13 Rowitoro
Kanto-Sho NJ8 Kumojin
Gino-Sho NM3 Susanoo

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho NJ10 Jejima
Jun-Yusho HJ4 Ayagawa
Big Play NM7 Flohru
Big Win NJ10 Jejima
Big Calm HM12 Chishafuwaku

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho HM1 Gaijingai
Jun-Yusho HM10 Gonzaburow