Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Natsu Basho 2024

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Natsu Basho 2024

Post basho

Odd Sumo

Natsu Basho 2024

Post basho

SalaryCap Sumo

Natsu Basho 2024

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho HM11 Gansekiiwa
Jun-Yusho HO Kaito
Shukun-Sho NM4 Itchynotoe
Kanto-Sho HM11 Gansekiiwa
Gino-Sho NM8 Konosato

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho HM3 Kitakachiyama
Jun-Yusho HM13 Achiyama
Jun-Yusho HM15 Kamibaka
Jun-Yusho HJ9 Hironoumi
Shukun-Sho HMs1 Kasamatsuri
Kanto-Sho NR lonewolf
Gino-Sho NM7 Kashunowaka

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho HMs7 Gernobono
Jun-Yusho HM6 Kotononami
Big Play HJ14 Choshu-yuki
Big Win HJ14 Choshu-yuki
Big Calm NM2 Hironoumi

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho HS2 Tochiyesshin
Jun-Yusho HM10 Konyagayamada