Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Hatsu Basho 2024

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Hatsu Basho 2024

Post basho

Odd Sumo

Hatsu Basho 2024

Post basho

SalaryCap Sumo

Hatsu Basho 2024

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho HM8 Pitinosato
Jun-Yusho NS Andoreasu
Shukun-Sho NM4 Susanoo
Kanto-Sho NM4 Susanoo
Gino-Sho HJ5 Pandaazuma

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho NM5 Screechingowl
Jun-Yusho HM1 Susanoo
Shukun-Sho NMs2 Saruyama
Kanto-Sho HM15 Frinkanohana
Gino-Sho NMs2 Saruyama

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho NJ9 Derosa
Jun-Yusho NMs1 Joaoiyama
Big Play NJ6 Hakase
Big Win NM4 Kintamayama
Big Calm HM1 Frinkanohana

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho NJ12 Chishafuwaku
Jun-Yusho NM3 Itchynotoe