Hatsu Basho 2023 detailed results per player

Oskahanada (Spain)

RikishiMltpl.D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15PrizesTotal
Hoshoryu x10
240
Takayasu x9
27
Takanosho x8
144
Ura x7
147
Kotoeko x6
126
Mitoryu x5
105
Chiyomaru x4
48
   54 69 66 114 42 66 75 51 33 18 99 15 42 15 78 0 837