Hatsu Basho 2023 detailed results per player

Kajiyanosho (Italy)

RikishiMltpl.D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15PrizesTotal
Takakeisho x10
710
Hoshoryu x9
216
Takayasu x8
24
Ura x7
147
Endo x6
162
Shodai x5
90
   57 66 111 81 48 84 78 78 84 63 60 33 30 48 78 350 1349