Hatsu Basho 2023 detailed results per player

Hakase (Germany)

RikishiMltpl.D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15PrizesTotal
Takayasu x10
30
Takakeisho x9
639
Wakamotoharu x8
216
Abi x7
168
Tobizaru x6
162
   48 57 48 102 90 51 27 69 51 72 18 39 69 69 90 315 1215