Hatsu Basho 2023 detailed results per player

Bill (Taiwan)

RikishiMltpl.D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15PrizesTotal
Takayasu x10
30
Hoshoryu x9
216
Oho x8
96
Ura x7
147
Shodai x6
108
Azumaryu x5
135
Mitoryu x4
84
   42 63 78 84 15 66 72 63 39 33 57 45 39 36 84 0 816