Natsu Basho 2023 Sekitori Oracle banzukeMakushita
HigashiNationRankNationNishi
Yarimotsu (10-5) Makushita 1 Tokoryu (0-0-15)

Yusho and Sansho

Yusho HM15 Susanoo
Jun-Yusho NM10 Pitinosato
Jun-Yusho NJ1 Tetsuba
Shukun-Sho HM15 Susanoo
Kanto-Sho HM15 Susanoo
Gino-Sho HM15 Susanoo