Hatsu Basho 2023 Sekitori Oracle banzukeMakushita

Yusho and Sansho

Yusho HK Kishikaisei
Jun-Yusho HO Golynohana
Shukun-Sho NM5 Hakase
Kanto-Sho HK Kishikaisei
Gino-Sho HM14 Profomisakari