Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Aki Basho 2018

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Aki Basho 2018

Post basho

Odd Sumo

Aki Basho 2018

Post basho

SalaryCap Sumo

Aki Basho 2018

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho HO Choshu-yuki
Jun-Yusho HK Andoreasu
Jun-Yusho NM8 Chishafuwaku
Shukun-Sho NM8 Chishafuwaku
Kanto-Sho NM8 Chishafuwaku
Gino-Sho NM1 Andrasoyamawaka2

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho HM7 Derosa
Jun-Yusho NK3 Norizo
Jun-Yusho NM2 Susanoo
Shukun-Sho NM1 Kaiowaka
Kanto-Sho NJ5 Tsuchinoninjin
Gino-Sho HM7 Derosa

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho NJ6 Gernobono
Jun-Yusho HJ2 Pandaazuma
Big Play NS Norizo
Big Win NJ6 Gernobono
Big Calm HM1 Frinkanohana

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho HM2 Sakura
Jun-Yusho NM7 Andoreasu