Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Hatsu Basho 2019

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Hatsu Basho 2019

Post basho

Odd Sumo

Hatsu Basho 2019

Post basho

SalaryCap Sumo

Hatsu Basho 2019

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho NM2 Chishafuwaku
Jun-Yusho HY Pandaazuma
Jun-Yusho NS2 Derosa
Jun-Yusho NJ8 Kotononami
Shukun-Sho NM2 Chishafuwaku
Kanto-Sho NJ8 Kotononami
Gino-Sho NM7 Hakase

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho NJ9 Anjoboshi
Jun-Yusho HS Derosa
Jun-Yusho HM4 Konosato
Jun-Yusho HJ3 Kobashi
Jun-Yusho HJ6 Sakura
Shukun-Sho NM11 Profomisakari
Kanto-Sho HJ3 Kobashi
Gino-Sho HM17 Ruziklao

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho NM13 Unkonoyama
Jun-Yusho HJ11 Kotononami
Big Play HJ11 Kotononami
Big Win NM13 Unkonoyama
Big Calm NM5 Hironoumi

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho HJ4 Profomisakari
Jun-Yusho HJ5 Chishafuwaku