Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Natsu Basho 2018

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Natsu Basho 2018

Post basho

Odd Sumo

Natsu Basho 2018

Post basho

SalaryCap Sumo

Natsu Basho 2018

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho NY Pandaazuma
Jun-Yusho NM3 Andrasoyamawaka2
Shukun-Sho HM3 Gurowake
Kanto-Sho NJ7 Kaiowaka
Gino-Sho HM9 Taka

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho NR Kyoju
Jun-Yusho NM4 Metzinowaka
Jun-Yusho NM6 Kaiowaka
Jun-Yusho HJ9 Fujiyama
Shukun-Sho HM5 Jejima
Kanto-Sho NJ12 Kamogawa
Gino-Sho NR Kyoju

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho HM9 Choshu-yuki
Jun-Yusho NJ5 Kaiomitsuki
Big Play HM9 Choshu-yuki
Big Win HJ10 Gernobono
Big Calm NM2 Frinkanohana

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho NJ1 Kishikaisei
Jun-Yusho HS2 Pandaazuma